หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
 
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 66 
ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
คู่มือการปฏิบัติงาน [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 116 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 94 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 61 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 81 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 76 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 76 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 99 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
รายงานผลการดำเนินงาน ปี2561 รอบ 6 เดือน [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 81 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 22 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 89 
แสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม [ 16 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 91 
[ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 84 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 66 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 71 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 3 ด้วยวิธี e-bidding [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อทก.) รุ่นที่ 3 - 4 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4